Quảng cáo
Đăng nhập
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 177
Tháng 07 : 2.112
Năm 2021 : 12.839
Học sinh

Thông tư Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Thông báo số 547/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về rà soát và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; Công văn số 12587/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) triển khai, thực hiện các nội dung 

Ngày ban hành:
02/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực