GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔ

Tổ văn phòng
Tổng số: 09 
Đảng viên: 02
Đoàn viên TN: 01
Trình độ đào tạo:    ĐH: 3    CĐ: 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ

STTHỌ VÀ TÊNTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
01 Phan Quốc TuấnĐại học sp ToánGiám đốc
02 Nguyễn MẹoĐại học sp cơ khí động lựcPhó Giám đốc
03 Hồ Thị Bích LũyĐại học kế toánKế toán
04 Nguyễn Thị Hồng HạnhCao đẳng văn thư lưu trữVăn thư
05 Trần Đình Thủy Bảo vệ
06 Huỳnh Kỳ Ca Bảo vệ
07 Đoàn Quốc Thắng Bảo vệ
08 Biện Thị Xuân Thảo Tạp vụ
09 Nguyễn Thị Tuyết Tạp vụ