GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔ


Tổ Tự nhiên
Tổng số: 05
Đảng viên: 02
Đoàn viên TN: 03
Trình độ đào tạo:   Ths 01    ĐH: 04 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ

STTHỌ VÀ TÊNTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
01 Phạm Thị Hồng VânĐHSP Sinh họcTổ trưởng
02 Lương Duy PhươngCĐSP Toán 
03 Phan Thị Kim OanhCĐSP Hóa họcTổ phó
04 Nguyễn Văn KhánhCĐSP Toán 
05 Nguyễn Thị ThêmĐHSP Vật lý