Tổ Điện - Điện tử giảng dạy nghề phổ thông cho học sinh THCS & THPT gồm các nghề: Điện, Điện tử, Sửa chữa xe máy.

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔTổ: Điện - Điện tử
Tổng số: 05
Đảng viên: 01
Đoàn viên TN: 01
Trình độ đào tạo:    ĐH: 05


DANH SÁCH TỔ VIÊN

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

1

Hàn Trung Siều

Điện, Điện tử

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thiên Hải

Xe máy

Tổ phó

3

Trần Văn Phú

Điện tử

CTCĐ

4

Ngô Võ Tuấn Vũ

Điện

 

5

Nguyễn Thị Bưởi

Điện