GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔTổ: Xã hội
Tổng số: 06
Trình độ đào tạo:   Ths:02     ĐH: 04

DANH SÁCH TỔ VIÊN

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

1

Phạm Văn Tùy Viên

Ths Lịch sử

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thu Phúc

Đh Địa lí

Tổ phó

3

Huỳnh Thị Hồng Lam

Đh Ngữ văn

 

4

Lê Thị Thúy Hằng

Đh Ngữ văn

 

5

Đoàn Thị Thanh Xuân

Đh Anh văn

 

6

Trần Thị Hồng Phúc

Đh Anh văn