Tổ Tin học - Nữ công đảm nhận giảng dạy nghề phổ thông cho học sinh THCS và THPT bao gồm các bộ môn: Tin học, Cắt may, Làm vườn.

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TỔTổ: Tin học - Nữ công
Tổng số: 06
Đảng viên: 03
Đoàn viên TN: 02
Trình độ đào tạo:    ĐH: 06

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

1

Đoàn Thanh Ngàn

Tin học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Kim Oanh

Tin học

Tổ phó

3

Nguyễn Ngọc Ái

Tin học

 

4

Ngô Nguyễn Phú Quí

Tin học

 

5

Huỳnh Hùng

Cắt may

 

6

Nguyễn Thị Thanh Nga

Làm vườn

Tổ trưởng CĐ