Trích dẫn công văn 3057/SGDĐT-VP: " Cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 01/12/2020 để phòng, tránh mưa lũ.

Nội dung chi tiết công văn 3057/SGDĐT-VP tại đây