Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trung tâm

Thực hiện theo công văn số 156/SGDĐT-VP ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học và Thông báo số 162/TB-SGDĐT ngày 02/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Ninh Hòa đã kịp thời tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và thông báo cho học viên trung tâm nghỉ học bắt đầu ngày 3/2/2020 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, sáng ngày 4/2/2020, trung tâm đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên nhân viên tiến hành tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng cloramin B toàn bộ khuôn viên, phòng chức năng, phòng học trong trung tâm.