Công văn số 381/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tổ chức hoạt động dạy và học trở lại vào ngày 02/3/2020 (thứ Hai).
- Các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học cơ sở; các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 02/3/2020 cho đến hết ngày 15/3/2020 để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.