Thực hiện công văn số 3043/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa ngày 29/11/2020 về việc tập trung ứng phó với mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa thông báo cho học sinh toàn trung tâm nghỉ học ngày 30/11/2020 để phòng, tránh mưa lũ.

Chi tiết công văn 3043/SGDĐT-VP xem tại đây.