1. Tìm hiểu kỹ thông tin về dịch bệnh qua những kênh thông tin chính thống.

2. Không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng.

3. Không suy đoán, bàn luận, chia sẻ những thông tin "nghe nói", "nghe đồn" trong các nhóm kín.

4. Thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện nguồn tin sai sự thật.

5. Không chia sẻ thông tin cá nhân những người bị nhiễm, bị cách ly khi chưa được phép.

Bạn có thể xem thông tin tại:

1. Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

2. Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÁNH HÒA