Hội nghị cán bộ, viên chức Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa năm học 2020-2021

         Hội nghị CBVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của Trung tâm. Đây là dịp để Trung tâm tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy-học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBVC, tạo điều kiện để CBVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản-toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 21 tháng 10 năm 2020, Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2020-2021 với sự có mặt của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm.

          Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2019 -2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 – 2021; báo cáo về công tác thu chi tài chính năm học 2019-20120; báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021; thông qua quy chế nội bộ, quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân; ký kết giao ước giữa Trung tâm-Công đoàn.

Tại Hội nghị đã thông qua các quy chế hoạt động của cơ quan và lấy ý kiến đóng góp dân chủ, công khai. Các cán bộ, công chức, viên chức đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến hoạt động của Trung tâm, cũng như các quy chế hoạt động để phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Ngoài ra, Chủ trì cũng đã giải đáp một cách thỏa đáng các thắc mắc, kiến nghị tại Hội nghị.                 

Hội nghị đã tín nhiệm bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí:

                    1. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Xuân

                    2. Đồng chí Huỳnh Hùng

                    3. Đồng chí Nguyễn Thị Thêm

  Sau thời gian thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

 Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm phấn khởi, hăng hái quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Trung tâm trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng
Đoàn chủ tịch
Toàn thể giáo viên, nhân viên trung tâm
Thầy Phân Quốc Tuấn chủ trì thảo luận
Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân
Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích
Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt

Ký kết giao ước giữa Trung tâm với Công đoàn