Thủ trưởng các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức hoạt động dạy và học trở lại vào ngày 17/02/2020 (thứ hai), đồng thời thông báo cho học sinh và phụ huynh học sinh biết.

Chi tiết công văn xem file đính kèm.