Liên hệ trực tiếp:

Trung Tâm GDTX Và Hướng Nghiệp Ninh Hòa

469 Trần Quý Cáp - Phường Ninh Hiệp - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa
gdtxnhoa@khanhhoa.edu.vn