Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa liên kết với trường CĐ Công Thương Miền Trung tuyển sinh các lớp Trung cấp