CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA   
Văn Bản Thông Báo Của Trung Tâm
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2014-2015  
Đăng ngày: 15/10/2014

 KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

NĂM HỌC 2014-2015
 

KẾ HOẠCH, LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC :2013-2014  
Đăng ngày: 10/12/2013

 KẾ HOẠCH, LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC : 2013-2014

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 2/12/2013  
Đăng ngày: 29/11/2013

 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 2/12/2013

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3  
Đăng ngày: 25/10/2013

 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/10/2013


THỜI KHÓA BIỂU SÔ 1  
Đăng ngày: 27/08/2013
 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1
NĂM HỌC : 2013 - 2014
 
 
HỆ DTNT :    TKB-DTNT SỐ 1
HỆ GDTX :     TKB-GDTX SỐ 1
 
Mời quý thầy cô download về máy để xem và thực hiện . Kính chúc quý thầy cô bắt đầu năm học mới gặt hái nhiều thành công.

Kỳ thi TN THPT 2012-2013  
Đăng ngày: 22/06/2013

Kỳ thi TN THPT năm học 2012-2013

Kỳ thi TN THPT năm học 2012-2013 diễn ra từ ngày 02/06 - 04/6/2013. Tại Khánh Hòa, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 13.041 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, chưa tính thí sinh tự do (trong đó có 12.015 thí sinh hệ phổ thông, 1.026 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên) tại 32 hội đồng thi (05 hội đồng phổ thông và 27 hội đồng phổ thông - thường xuyên) của 20 cụm thi với tổng cộng 557 phòng thi (508 phòng thi phổ thông và 49 phòng thi giáo dục thường xuyên);

;

Kết quả tốt nghiệp sơ bộ hệ THPT có 12.004/12.011 (thí sinh dự thi) đậu tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 99,40%; trong đó các môn có tỷ lệ cao trên 90% là : Hóa học 96,44%, Toán 97,82%, Tiếng Anh 91,17%; các trường phổ thông có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là :  THPT Lê Quý Đôn, Trần Bình Trọng, Phan Bội Châu, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng, Huỳnh Thúc Kháng, Trường Quốc tế APC; hệ Giáo dục thường xuyên có 1.165/1.172 (thí sinh dự thi) đậu tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 85,92%, các Trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ 90% trở lên là : GDTX Khánh Sơn; GDTX Vạn Ninh; GDTX Nha Trang; Lý Tự Trọng (Bổ túc); Ngô Gia Tự (Bổ túc) và Bổ túc Nha Trang 2.

Tin, ảnh: Đức Tuấn


KẾ HOẠCH VÀ LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - NH 2012 -2013  
Đăng ngày: 10/04/2013

 

Thực hiện công văn số 1082 /SGDĐT-GDTXCN ngày 30/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 và công văn số 1028 /SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2012-2013. Trung tâm GDTX thị xã Ninh Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra  học kỳ II năm học 2012-2013 như sau:


Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013  
Đăng ngày: 04/04/2013
Số tư liệu : 2060/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành : 29/03/2013
Tệp đính kèm : 2060KTKD.doc

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
                        - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng).

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2013 với 6 môn thi bắt buộc, như sau:

1. Đối với Giáo dục trung học phổ thông

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học, Địa lí; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy-học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí (thi theo hình thức trắc nghiệm).

2. Đối với Giáo dục thường xuyên

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Vật lí; trong đó, các môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thông báo nội dung trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

 

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Vinh Hiển

 


NHẬP ĐIỂM GIỮA KỲ II  
Đăng ngày: 06/03/2013
NHẬP ĐIỂM GIỮA KỲ II
NĂM HỌC : 2012 - 2013

KHỐI GDTX

10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
11B1
11B2
11B3
11B4
12C1
12C2
12C3

 

KHỐI DTNT

LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

Lưu ý : Quý thầy cô download file nhập điểm về máy , sau khi nhập điểm xong quý thầy cô gởi file điểm qua địa chỉ email : httphuong.gdtxnhoa@khanhhoa.edu.vn


Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT   
Đăng ngày: 03/03/2013
THÔNG TƯ
                     Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên:

 

 

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN