CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Dành cho giáo viên
BÀI DỰ ĐĂNG TRÊN WEBSITE CỦA NGÀNH GIÁO DỤC KHÁNH HÒA HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN .   
Đăng ngày: 15/11/2009
      SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠYv HỌC HỢP TC THEO NHĨM  TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ- BÀI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC


Đăng ký giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho các trường đại học, cao đẳng  
Đăng ngày: 04/03/2009

Thực hiện quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị. Được sự đồng ý của Hội đồng thẩm định quốc gia giáo trình các môn Lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm:


Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ CQ ban hành kèm theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT  
Đăng ngày: 04/03/2009

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau


Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ   
Đăng ngày: 04/03/2009

Quy chế này quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm: cơ sở đào tạo; tuyển sinh; chương trình và tổ chức đào tạo; luận án và bảo vệ luận án; thẩm định luận án và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG