CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Đoàn Thanh Niên
ĐOÀN THANH NIÊN  
Đăng ngày: 28/12/2011

DANH SÁCH BCH ĐOÀN THANH NIÊN

NĂM HỌC : 2012 - 2013

STT
Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1.
Trần Thanh Thương Bí thư  
2. Bùi Khánh Trang Phó bí thư  
3.  Phạm Văn Tùy Viên  UV.BCH  
4.  Hồ Trương Thảo Phương  UV.BCH  
5.  Trịnh Ngọc Tùng  UV.BTV  
6.  Phạm Thị Hồng Vân  UV.BCH  
7.  Phạm Thị Kim Oanh  UV.BCH  
8.  Nguyễn Thị Trang Đài  UV.BCH  
9.  Y - Sinh  UV.BCH  

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG