CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Thời Khóa Biểu

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3  
Đăng ngày: 25/10/2013

 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/10/2013


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 HK1 - NH 2013 -2014  
Đăng ngày: 25/08/2013

 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

HK1 - NH 2013 -2014
ÁP DỤNG TỪ NAGYF 26/8/2013

TKB ÔN TẬP  
Đăng ngày: 21/08/2013

 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP 

ÁP DỤNG NGÀY 22 VÀ 24/8/2013


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 ÁP DỤNG NGÀY 15/4/2013  
Đăng ngày: 10/04/2013

QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH THEO DÕI VÀ THỰC HIỆN THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10-HK2, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/4/2013


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - GDTX ÁP DỤNG NGÀY 08/04/2013  
Đăng ngày: 03/04/2013

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - GDTX
ÁP DỤNG NGÀY 08/04/2013


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 ÁP DỤNG NGÀY 18/02/2013  
Đăng ngày: 01/02/2013

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8
ÁP DỤNG NGÀY 18/02/2013


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7  
Đăng ngày: 10/01/2013

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 (GDTX)

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/01/2013


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013  
Đăng ngày: 02/01/2013


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2012 - 2013


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG NGÀY 3/12/2012  
Đăng ngày: 04/12/2012

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5
ÁP DỤNG NGÀY 3/12/2012

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG