CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Phân Công ChứcVụ
Cơ cấu tổ chức  
Đăng ngày: 28/12/2011

THẦY : NGUYỄN ĐÌNH DÂN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

---------------------------------------------

THẦY : PHAN QUỐC TUẤN

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

---------------------------------------------

THẦY : DƯƠNG ĐỨC HỒNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

---------------------------------------------

CÔ : BÙI KHÁNH TRANG

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

---------------------------------------------

CÔ : NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TỔ TRƯỞNG TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

-----------------------------------------------

CÔ : CAO THỊ XUÂN THANH

TỔ TRƯỞNG TỔ XÃ HỘI

-------------------------------------------------

CÔ : PHẠM THỊ HỒNG VÂN

TỔ TRƯỞNG TỔ TỰ NHIÊN

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG