CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Tổ hành chính
Tổ hành chính Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa  
Đăng ngày: 26/02/2016

 

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

Nguyễn Đình Dân

Giám đốc

 

Nguyễn Thanh Võ

P. Giám đốc

 

Phan Quốc Tuấn

P. Giám đốc

 

Hồ Thị Bích Lũy

Kế toán – Tổ trưởng

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Văn thư – Tổ phó

 

Nguyễn Minh Tựu

Bảo vệ

 

Huỳnh Kỳ Ca

Bảo vệ

 

Trần Đình Thủy

Bảo vệ

 

Biện Thị Xuân Thảo

Tạp vụ

 

Nguyễn Thị Tuyết

Tạp vụ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG