CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
BCH Công Đoàn
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2015-2017  
Đăng ngày: 02/03/2016

 

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

Trần Văn Phú

Chủ tịch công đoàn

 

Huỳnh Hùng

PCT công đoàn

 

Phạm Thị Hồng Vân

Ủy viên

 

Lương Duy Phương

Ủy viên

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG