CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Ban Giám Đốc
Ban Giám Đốc Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa  
Đăng ngày: 26/02/2016

 

GIÁM ĐỐC

 

THẦY NGUYỄN ĐÌNH DÂN

Email: nddan. gdtxnhoa@khanhhoa.edu.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

THẦY NGUYỄN THANH VÕ

Email: ntvo. ktthnhoa@khanhhoa.edu.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

THẦY PHAN QUỐC TUẤN

Email: pqtuan. gdtxnhoa@khanhhoa.edu.vn

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG