CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Số vắng
Điểm danh HKII  
Đăng ngày: 11/04/2013

ĐIỂM DANH HỌC KỲ II
NĂM HỌC : 2012 - 2013

 

KHỐI GDTX :

 

 

KHỐI DTNT :

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG