CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Hạnh kiểm
Hạnh kiểm HKII   
Đăng ngày: 11/04/2013
HẠNH KIỂM HỌC KỲ II
NĂM HỌC : 2012 - 2013
 

KHỐI GDTX :

10A1 10A2
10A3 10A4 10A5

 

11B1 11B2 11B3 11B4

 

12C1 12C2 12C3

KHỐI DTNT :

LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG