CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Nhập điểm
Nhập điểm HK II  
Đăng ngày: 11/04/2013
NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ II
NĂM HỌC : 2012 - 2013
 
 KHỐI GDTX :
10A1
10A2
10A3
10A4 10A5

                 

11B1 11B2 11B3 11B4

 

12C1 12C2 12C3

 KHỐI DTNT :

LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG