CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Khối GDTX
Khối GDTX  
Đăng ngày: 25/01/2013

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI GDTX

NĂM HỌC : 2012 - 2013

10A1

10A2 10A3 10A4
10A5
11B1 11B2 11B3 11B4  
12C1 12C2 12C3    

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG