CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Chi bộ Đảng
Danh sách đảng viên Chi bộ Trung tâm GDTX&HN Ninh Hòa  
Đăng ngày: 02/03/2016

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NƠI CÔNG TÁC

1

Nguyễn Đình Dân

Bí thư

TT GDTX&HN N.Hòa

2

Nguyễn Mẹo

P. Bí thư

TT GDTX&HN N.Hòa

3

Phan Quốc Tuấn

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

4

Nguyễn Thanh Võ

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

5

Trần Văn Phú

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

6

Huỳnh Hùng

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

7

Đoàn Thanh Ngàn

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

8

Phạm Thi Hồng Vân

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

9

Nguyễn Ngọc Ái

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

10

Phan Thị Kim Oanh

Đảng viên

TT GDTX&HN N.Hòa

11

Nguyễn Quẩn

Đảng viên

PTDT Nội Trú N.Hòa

12

Bùi Khánh Trang

Đảng viên

PTDT Nội Trú N.Hòa

13

Nguyễn Thị Thu Hương

Đảng viên

PTDT Nội Trú N.Hòa

14

Tô Bông

Đảng viên

PTDT Nội Trú N.Hòa

15

Trần Thanh Thương

Đảng viên

PTDT Nội Trú N.Hòa

16

Trương Nữ Minh Thư

Đảng viên

PTDT Nội Trú N.Hòa

17

Cao Thị Xuân Thanh

Đảng viên

PTDT Nội Trú N.Hòa

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG