CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Chuyên mục: Dành cho học sinh  
Ngày đưa tin: 04/03/2009    

Kế hoạch chăm sóc, tôn tạo và phát huy năm di tích lịch sử, văn hóa do Bộ GD&ĐT nhận đỡ đầu giai đoạn 2008-2013

Số tư liệu: 125/KH-BGDĐT
Ngày ban hành: 02-03-2009
Tệp đính kèm: 125-KH-BGDDT.PDF

 

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chăm sóc, tôn tạo và phát huy năm di tích lịch sử, văn hóa do Bộ nhận đỡ đầu, cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Phối hợp, chăm sóc, tôn tạo năm di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của ngành Giáo dục trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Góp phần giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần cách mạng cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và cộng đồng.

- Phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trong cộng đồng và khách du lịch.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Các tin khác :

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG