CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Chuyên mục: Văn Bản Thông Báo Của Trung Tâm  
Ngày đưa tin: 15/10/2014    

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2014-2015

 Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Trung tâm GDTX Ninh Hòa hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT  năm học 2014 – 2015 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH HỘI THI

             - Nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi; tạo điều kiện để GVCN thể hiện năng lực, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp chủ nhiệm lớp, kỹ năng cần thiết của người GVCN.

            - Nâng cao vai trò của GVCN trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

            - Qua Hội thi, các CBQL, giáo viên và phụ huynh học sinh thấy được vai trò quan trọng của GVCN, khuyến khích và tạo điều kiện cho GVCN không ngừng tự học và sáng tạo.

            - Động viên toàn thể giáo viên tham gia công tác chủ nhiệm, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông.

            - Tiếp tục thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động tập thể và quản lý học sinh lớp chủ nhiệm.

            - Phát hiện và bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm giỏi làm nòng cốt cho việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề tại cơ sở.

NỘI DUNG TRONG FILE ĐÍNH KÈM     KEHOACHTHIGVCN GIOI


Các tin khác :

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG