CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Chuyên mục: Qui Chế/ Điều Lệ  
Ngày đưa tin: 12/11/2009    

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Mời Quý Thầy Cô Xem Quyết Định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên. Tại đây


Các tin khác :

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG