CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Chuyên mục: Qui Chế/ Điều Lệ  
Ngày đưa tin: 20/09/2012    

Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT .doc


Các tin khác :

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG