CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Chuyên mục: Dành cho học sinh  
Ngày đưa tin: 04/03/2009    

Thông báo kết luận tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' trong ngành giáo dục

Số tư liệu: 94/TB -BGDĐT
Ngày ban hành: 24-02-2009
Tệp đính kèm: 94-TB-BGDDT.doc

 

Ngày 15 tháng 01 năm 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm của ngành giáo dục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua cầu truyền hình tại các điểm : Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Hội nghị có sự tham dự của trên 800 đại biểu các cơ quan : Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phóng viên báo chí. Đã có 15 ý kiến phát biểu tại Hội nghị với các nội dung phản ánh kết quả thực hiện Cuộc vận động ở các cơ sở, địa phương trong 2 năm qua. Sau phần báo cáo đề dẫn, báo cáo tham luận và thảo luận, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận :

1. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Đó là một trong những cơ sở của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Bước sang thế kỉ XXI, hầu hết thế hệ trẻ là những người không sống cùng thời với Bác, do đó việc giáo dục, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho học sinh, sinh viên phải có phương pháp phù hợp để thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần chú trọng về phương pháp học tập, ứng xử gắn với điều kiện cụ thể. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những động lực, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Về nội dung học tập : học cái gì, học như thế nào, học để làm gì, các vấn đề phải được cụ thể hóa từ cấp ngành đến cơ sở giáo dục. Việc học tập tấm gương đạo đức của Bác phải gắn với thời điểm lịch sử, hoàn cảnh cụ thể mà Bác xử lý, gắn với cả cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thể hiện lòng yêu nước, lòng kính yêu đối với Bác Hồ. Học phải dựa vào các quy luật, quy định của khoa học sư phạm và thực tiễn, theo hướng chuẩn hóa các nội dung và kỹ năng cần có của học sinh, sinh viên để sau này việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên trong các nhà trường và của mỗi người.

3. Các bước tiến hành tiếp theo :

3.1. Bước 1 : Tập hợp, cung cấp thông tin :

- Ở mỗi cấp học : mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cần biên tập hệ thống tư liệu thông tin về Bác ở mức độ, phạm vi hợp lí, có hướng dẫn sử dụng các tài liệu này đối với các cấp học. Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Đại học chuẩn bị nội dung và có hướng dẫn vào tháng 7/2009.

- Xây dựng danh mục các tư liệu chung về Bác Hồ để các cơ sở tham khảo như : các phim, tư liệu, sách, truyện, bài hát, các tình huống ứng xử của Bác, các địa chỉ Bác đã đến thăm, các nhân chứng đã từng gặp Bác Hồ và có những kỉ niệm sâu sắc về tấm gương đạo đức của Bác. Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thường trực, chuẩn bị các tài liệu này để giới thiệu với các cơ sở trong tháng 5/2009.

- Chuẩn hóa các nội dung, hiểu biết về Bác Hồ ở các cấp học kể cả nội khóa và ngoại khóa theo hướng kết hợp, lồng ghép một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các đơn vị : Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Đại học tiếp tục việc biên soạn tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và sẽ công bố vào tháng 7/2009 để triển khai giảng dạy từ năm học 2009 - 2010.

3.2. Bước 2 : Thảo luận về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó đưa ra các bài học cho mỗi học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên. Các sở giáo dục & đào tạo, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá.

3.3. Bước 3 : Lồng ghép, cụ thể hóa, chuẩn hóa vào trong các hoạt động giáo dục.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung Cuộc vận động vào các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua hiện có của ngành. Đó là Cuộc vận động “Hai không”; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông”; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Gắn các nội dung Cuộc vận động với việc sử dụng kết quả của công tác tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục.

- Gắn với các tiêu chí thi đua từ cơ sở đến ngành để đưa các nội dung Cuộc vận động vào việc kiểm tra, đánh giá theo hướng hợp lý, tự nhiên, có hiệu quả, để thúc đẩy phát triển giáo dục.

- Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường xây dựng “Công trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và phối hợp tuyên truyền trên các đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh, thành và trung ương, các báo chí. Hàng tháng ở mỗi sở giáo dục và đào tạo, mỗi nhà trường   có giới thiệu, tuyên truyền từ một đến ba tấm gương làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời ở các cơ sở cần phải thực hiện cuộc vận động một cách linh hoạt, xây dựng các quy trình chuẩn trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở giáo dục.

3.4. Bước 4 : Kiểm tra, đánh giá, nhân rộng mô hình tốt.

- Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường phải tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá các “Công trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để mở rộng tuyên truyền tại địa phương, trung ương và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng kết, nhân rộng. Mỗi sở giáo dục và đào tạo, mỗi nhà trường lựa chọn từ một đến ba tấm gương điển hình của cơ sở về việc làm theo tấm gương đạo đức gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để lựa chọn in trong kỷ yếu dùng chung trong toàn ngành.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng kết, đánh giá, khen thưởng sau khi kết thúc năm học 2008 – 2009 và năm 2009 (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

Trên đây là kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Sơ kết 2 năm của ngành giáo dục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Các s
ở giáo dục và đào tạo (để th/hiện);
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (để th/hiện) ;

- Các đơn vị thuộc Bộ (để th/hiện)

- Website Bộ GD&ĐT (để th/hiện);    

- Ban Bí thư Trung ương Đảng(Để báo cáo) ;
- VP TW Đảng (Để báo cáo) ;
- VP Chính phủ (Để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo TW (Để báo cáo);

- BT. Nguyễn Thiện Nhân (Để báo cáo);

- Các Thứ trưởng, UV BCS Đảng Bộ (Để báo cáo);

- Lưu VT, Vụ CTHSSV. 
   
TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG  
(đã ký)
 
     Trần Quang Quý
 


Các tin khác :

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG