NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH NĂM 2014

   Số lượt truy cập

62692

  Tin tức
ĐỐI THOẠI GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ TN

ĐỐI THOẠI GIỮA CHÍNH QUYỀN VỚI THANH NIÊN

NĂM HỌC : 2013 - 2014

          Thực hiện Công văn số 70/SGD&ĐT-QLKH&CTHSSV ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên. Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2014, Trung tâm GDTX Ninh Hòa đã tổ chức buổi “Tọa đàm đối thoại giữa chính quyền với thanh niên”. Mục đích của buổi Tọa đàm là để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong trường. Từ đó sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên lao động, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

 


   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
HỘI NGHỊ CB-CCVC
ĐẠI HỘI ĐOÀN VÀ CĐ GIÁO VIÊN
HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH HS 2013-2014

 
Bản quyền thuộc Trung Tâm GDTX Ninh Hòa
                                                                                                   Điện thoại : (058)3845727- (058)3635898
Website: gdtxnhoa.khanhhoa.edu.vn
Phát triển bởi Ban CNTT