Chào mừng đến với Website Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa

   Số lượt truy cập

74358

  Tin tức
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC: 2014 -2015

 HỘI NGHỊ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC- NĂM HỌC 2014-2015

Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong năm học vừa qua và vạch ra kế hoạch, nhiệm vụ cho năm học mới sắp tới; sáng ngày 27/9/2014, Trung tâm GDTX Ninh Hòa  đã tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014-2015.


   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
HỘI NGHỊ CB-CCVC
ĐẠI HỘI ĐOÀN VÀ CĐ GIÁO VIÊN
HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH HS 2013-2014

 
Bản quyền thuộc Trung Tâm GDTX Ninh Hòa
                                                                                                   Điện thoại : (058)3845727- (058)3635898
Website: gdtxnhoa.khanhhoa.edu.vn
Phát triển bởi Ban CNTT