CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
  Văn Bản Thông Báo Của Trung Tâm
Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu luật bình đẳng giới và ngày quốc tế phụ nữ 8/3

 - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) và người lao động; phát huy vai trò, trách nhiệm của CBCCVC trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật về bình đẳng giới, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, góp phần đưa Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc sống.

- Công tác tuyên truyền phát động cán bộ công đoàn tham gia phải được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ công đoàn.

-  Đồng thời nhằm phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; động viên nữ CB-GV-NV tích cực học tập, hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho nữ ĐVLĐ, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công công đoàn, từ đó phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ ĐVLĐ.

- Tuyên truyền, giáo dục cho nữ học sinh trong nhà trường nói riêng và học sinh toàn trường nói chung về tình bạn, tình yêu, rèn luyện nếp sống văn minh, lịch sự, ứng xử có văn hóa, thân thiện giữa học sinh nữ với nhau và giữa học sinh nữ với học sinh nam với nhau, đồng thời góp phần xây dựng phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực.”


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG